ADR Nedir?

Adım Petrol olarak akaryakıt taşımacılığı yaptığımız tankerlerin ADR uyumlu olmasını her şeyden çok önemsiyoruz. ADR’li tankerlerden bahsediyoruz ancak bu konuyu biraz daha detaylandırmak isteriz.

ADR’nin açılımı; Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır. Çevreye ve canlılara karşı zararlı özellikler gösteren tüm sıvı, katı veya gaz maddeler ADR mevzuatına göre tehlikeli maddelerdir.

ADR’de amaç Karayoluyla uluslararası taşımacılıkta güvenliğin artırılmasıdır.

Tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlılar ile çevreye zarar vermeden araçla taşınmasını sağlamak gerekir. Taşınacak yükün riskleri göz önünde bulundurulur ve riskleri minimuma indirme amacıyla ADR’de bahsedilen şartlar uygulanır. ADR’li tankerler tasarımın ve prototip onayından itibaren izlenebilir ve sertifikalı hammadde ve ekipmanlarla üretilir.

Akaryakıt taşımacılığı da son derece dikkat edilmesi gereken ve önlemlerin alınması gereken bir alandır. Bizim de bu durumun farkında olduğumuzu bilmenizi istiyor; ADR’li tankerlerimizle size hizmet veriyoruz.